Get 2 top 10 audiobooks free with a LoveReading exclusive

LoveReading has teamed up with Audiobooks.com to give you the chance to get 2 free audiobooks when you sign up. Try it for 30 days for free with no strings attached. You can cancel anytime, although we're sure you'll love it. Click the button to find out more:

Find out more

Cip ar Gymru/Wonder Wales: Yr Wyddfa/Snowdon

by Elin Meek

Cip ar Gymru/Wonder Wales: Yr Wyddfa/Snowdon Synopsis

A bilingual booklet including colourful photographs and interesting facts about the highest peak in Wales. -- Welsh Books Council

Cip ar Gymru/Wonder Wales: Yr Wyddfa/Snowdon Press Reviews

English review follows Ychwanegiad ir gyfres Cip ar Gymru yw Yr Wyddfa gan Elin Meek, ac mewn cyflwyniad byr cawn ein gwahodd i ddringo i gopa'r mynydd uchaf yng Nghymru heb adael y ty. Rhaid cyfaddef i mi droedion betrusgar ar y cychwyn gan ofni y byddai ffeithiau daearyddol diflas yn cael eu lluchio ataf atgof or ystafell ddosbarth, efallai. Ond o fewn dim roeddwn yn prysuro i ddarllen, ac yn mwynhau. 31 o dudalennau yn unig a geir yn y gyfrol ddwyieithog hon, ac mae lluniau lliwgar trawiadol yn hawlio llawer or rheiny. Syndod felly yw maint y wybodaeth a geir o fewn y cloriau, ac fel y caiff ei nodi, maen addas i bob oed. Fel y gellid disgwyl, dechreuir gydar wybodaeth ffeithiol am uchder y mynydd, ond llwyddar awdur i lithron ddidrafferth or naill faes ir llall gydar brawddegaun cydion rhwydd. Cawn ein hunain un funud yn dysgu am gefndir enwr Wyddfa a hanesion Rhita Gawr ac yna, heb unrhyw fwlch chwithig, yn derbyn gwybodaeth am ddatblygiad y tirlun ysgythriog. Cawn ein cyflwyno i chwedlau syn gysylltiedig llynnoedd Eryri, a rhoddir cryn sylw ir amrywiol lwybrau syn arwain i gopar Wyddfa. Ceir map syml hefyd i gynorthwyor rhai sydd am fentro ar rai or teithiau. Difyr yw dysgu am y gwahanol ddatblygiadau a welwyd ar Yr Wyddfa yn sgil twf y diwydiant twristiaeth, ar modd y manteisiodd trigolion lleol ar y cynnydd yn nifer yr ymwelwyr. Clywn am gymeriadau byd-enwog a ddringodd Yr Wyddfa. Ymysg y rhain roedd Syr Edmund Hillary ai dm o ddringwyr a fu ynon ymarfer cyn llwyddo i goncro Everest. Neilltuir lle hefyd i fywyd gwyllt y mynydd, a dewisodd yr awdur gloi trwy ein hannog i ofalu am Yr Wyddfa. Hawdd gweld fod taith yma trwy sawl maes, a llwyddodd Elin Meek in harwain drwy ddefnyddio Cymraeg graenus sydd hefyd yn syml a hawdd iw ddarllen. Dyma lyfr yn sicr fydd o werth mewn sawl cartref ac ysgol. Ioan Hughes ************************ How many of us can remember those boring afternoons in the classroom when the voice of the Geography teacher seemed to be no more than a monotonous groan as he failed to deliver any information of interest? I must admit that I feared a similar lesson as I ventured to read Snowdon Elin Meeks addition to the Wonder of Wales series. Could this be another lecture on rock formation and the effects of volcanic eruptions? Thankfully, my fears were totally unfounded, and the author has successfully taken us to the summit of Snowdon with all possible stumbling blocks being carefully avoided. In the bilingual volume, we have no more than 31 pages, with many of these being occupied by dramatic colourful pictures. But the amount of information presented is outstanding, and Elin Meek should be congratulated on the way she has successfully stepped from one topic to another without a single stumble. Many of the readers will possibly know that Snowdon is 3,560 feet high, but I, for one, was unaware of the fact that the name comes from the Saxon Snow Dun, which means snow hill. Information of this nature and the simple way in which it is presented, will encourage young and old to read on. During the journey, we are introduced to legends which are linked to Snowdon, and with the lakes demanding some attention, geological history gets an inevitable mention. We are told that by the middle of the 1990s around 350,000 walkers aimed for the summit of Snowdon annually, welcoming a break in the caf, which was rapidly deteriorating and described by Prince Charles as the highest slum in Wales. All this emphasises the popularity of Snowdon, and many will undoubtedly benefit from the information presented by Elin Meek on the various footpaths which wind their way to the summit. Work is also well underway on developing a new summit visitor centre due to be opened by spring 2008. This scheme will probably boost the mountains popularity even further. And in referring to the mountains landscape, the author urges everyone to respect and look after Snowdon a plea which possibly emphasises the love she personally has for the mountain. Ioan Hughes Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru

Book Information

ISBN: 9781843238232
Publication date: 29th March 2007
Author: Elin Meek
Publisher: Gomer Press
Format: Paperback / softback
Pagination: 32 pages
Categories: Travel writing, Mountains,

About Elin Meek

Elin Meek is a freelance author and translator and has written many books for children and Welsh learners. She lives in Swansea, west Wales.

More About Elin Meek

Share this book