Evolyutsiya Klasterov V Legkikh Atomnykh Yadrakh

by Afanas'eva Nadezhda

Evolyutsiya Klasterov V Legkikh Atomnykh Yadrakh Synopsis

Evolyutsiya Klasterov V Legkikh Atomnykh Yadrakh by Afanas'eva Nadezhda

Book Information

ISBN: 9783639729955
Publication date: 18th August 2014
Author: Afanas'eva Nadezhda
Publisher: Palmarium Academic Publishing
Format: Paperback / softback
Categories: Nuclear physics,

About Afanas'eva Nadezhda

More About Afanas'eva Nadezhda

Share this book