debuts of the month rebus 30th anniversary
Search our site
Are You Sleeping by Kathleen Barber Read the opening extract of the brand new Kathleen Barber book before its publication on 27/12/2017

Hogyn o'r Felin by Gareth Lewis
  

Hogyn o'r Felin

Notify me
when in stock

As soon as this book is back in stock we will send you an email.

Synopsis

Hogyn o'r Felin by Gareth Lewis

The autobiography of a Welsh actor, Gareth Lewis, a familiar face on the soap opera, 'Pobol y Cwm', with 120 photographs. -- Welsh Books Council

Reviews

Dyma hunangofiant un o frenhinoedd opera sebon enwocaf Cymru, yr anfarwol Meic Pierce, neun hytrach hunangofiant y gwr y tu l ir rapsgaliwn hoffus hwnnw sydd wedi dod gwn i wyneb gwylwyr Pobol y Cwm am ddegawdau. Fel y mae ffyddloniaid y rhaglen boblogaidd yn ei wybod, mae'r actor bellach wedi ymddeol a Meic druan yn ei fedd, ond i gyd-fynd gyrfa sydd wedi para dros hanner canrif, cawn yma gip ar fywyd Gareth Lewis ei blentyndod, ei yrfa, ai deulu.Gellir dweud bod y celfyddydau yng ngwaed Gareth Lewis, ac yntau wedi ei fagu ar aelwyd o gantorion. Gyda cherddoriaeth oi amgylch o'r crud, cafodd blentyndod difyr dros ben ynghanol prysurdeb y Felin ac maer straeon doniol, bachgennaidd yn rhai syn llawn cynhesrwydd, yn enwedig efallai'r stori honno amdano'n llosgi ei geg yn ceisio tanio smc wrth iddo adrodd hanes ei brofiadau cyntaf yn smocio! Mae ei hiwmor i'w weld yn y cwpledi y bun eu cyfansoddi tra oedd ar set Pobol y Cwm, nifer ohonynt yn deyrngedau i sawl cymeriad enwog arall, ac ni all neb beidio hel atgofion am y cyfnod hwnnw lle serennai Meic, Magi Post a Mrs Mac. Ond yn fwy nar straeon hyn hefyd mae sylwebaeth onest am newidiadau mawr yn y byd actio yng Nghymru a gofid Gareth ynghylch y diffyg cyfleoedd yn y maes hwnnw. Roedd toriadau i omnibws Pobol y Cwm ac effaith hyn ar ddarpariaeth S4C o ran rhaglenni Cymraeg eu hiaith i rai di-Gymraeg yn peri gofid iddo, a chyfrannodd hyn at ei benderfyniad i ymddeol. Mae wastad yn braf clywed barn onest mewn hunangofiannau.Maen hynod amlwg wrth ddarllen y gyfrol hon fod Gareth Lewis yn gyfaill arbennig ac yn ddyn teulu mawr, ac mae agosatrwydd yn ei ddawn dweud, yn ogystal ag yn ei berthynas gyda phawb oi amgylch, boed hynny yng Nghymru neu yn y Gaiman bell. Er bod llawer mwy i fywyd yr actor hwn na'i rl yn Pobol y Cwm, anodd yw peidio chloi'r adolygiad heb ei ffarwl arferol,Hwr wan.Llinos GriffinGellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru


About the Author

Loading other formats...

Book Info

Publication date

22nd September 2016

Author

Gareth Lewis

More books by Gareth Lewis
Author 'Like for Like'
    recommendations

Publisher

Gomer Press

Format

Paperback
188 pages

Categories

Autobiography: arts & entertainment
Individual actors & performers
Television

ISBN

9781785621659

Thanks to Lovereading I have discovered new writers and read books I would never had looked twice at - and enjoyed them.

Angela Rhodes

Lovereading - a community of people passionate about reading and sharing their views. An incomparable website for book lovers.

Helen Clark

Lovereading is a world of books. It has everything you need from new to old and much loved classic books. It even give you recommendations!

Kate Thurston

Lovereading has all the new books and also suggestions for 'similar' authors whilst waiting for your favourites new books.

Carol Peace

It's the first site that I visit when deciding on the next set of books to buy. A particular treat is being able to download an extract.

Tessa Olson

Lovereading helps me decide what real people read.

Kerry Bridges

The best new books on the market, reviewed honestly, to give your readers the best choices.

Julie Cook

Lovereading is pitched at just the right level for all the various types of people who enjoy reading in its many forms.

Pam Woodburn

Lovereading4kids

Lovereading4schools